Baza Wiedzy

Praca programu CodeTwo Exchange Rules 2007 przy przetwarzaniu wiadomości wysłanych zarówno do wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców

W programie CodeTwo Exchange Rules 2007 można ustanowić wyjątki w zakresie odbiorców, czyli pojedyncze adresy lub zakresy adresów SMTP, które nie będą otrzymywać w wiadomościach stopek. Często administrator konfiguruje program tak, aby dodawał stopki tylko do wiadomości wychodzących, wyłączając stopki dla odbiorców wewnętrznych. Lecz jak zachowa się program, gdy wyślemy wiadomość skierowaną zarówno do odbiorców zewnętrznych, którzy mają widzieć stopkę, i wewnętrznych, którzy mają odebrać wiadomość pozbawioną stopki? W takiej sytuacji serwer Exchange 2007 nie jest w stanie rozbić wiadomości na wersję dla obiorców zewnętrznych i odrębną dla wewnętrznych. Na szczęście, użytkownicy CodeTwo Exchange Rules 2007 (wersja 1.0.5 lub wyższa)  mają możliwość dokonać wyboru czy w takim scenariuszu wszyscy mają dostać stopkę czy nikt z odbiorców.

Domyślnie, program doda stopkę dla wszystkich odbiorców jeśli przynajmniej jeden z nich wpisuje się w zakres odbiorców (Scope of Recipients) i mimo, że niektórzy z nich wpisani są do wyjątków dla zakresu odbiorców (Exceptions to the list of recipients). Jednak, jeśli wszyscy odbiorcy wiadomości znajdują się na liście wyjątków, wówczas żaden z nich nie otrzyma stopki.

Użytkownicy chcący zmienić tę politykę, tak aby program nie dodawał stopki już w przypadku, gdy jeden odbiorca znajduje się na liście wyjątków, muszą dokonać zmian w rejestrze.

Standardowo, poniższy klucz nie istnieje i trzeba go utworzyć:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules 2007

dodać w nim wartość DWORD o nazwie:

LegacyRecipientSelection

i wpisać dla niej wartość 1.

Wymagany jest restart serwera dla wprowadzenia zmian.

Czytaj również:

Jak ustawić parametry CodeTwo Exchange Rules 2007, aby stopki były dodawane tylko do zewnętrznych wiadomości