Po wciśnięciu przycisku Znajdź kontakt na Zumi, wyświetlany jest komunikat "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce."

Komunikat Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce (rys.1) wyświetlany jest w sytuacji, gdy użytkownik wciśnie przycisk Znajdź kontakt na Zumi znajdujący się na formularzu kontaktu lub na pasku narzędzi Giegieo dla kontaktu, który nie ma zdefiniowanego adresu znajdującego się w Polsce. Ten sam komunikat może pojawić się w sytuacji, gdy kontakt nie ma zdefiniowanego żadnego adresu.

Komunikat wyświetlany w sytuacji gdy kontakt nie ma zdefiniowanego adresu znajdującego się w Polsce

Rys 1. Komunikat wyświetlany w sytuacji, gdy kontakt nie ma żadnego adresu lub posiadany adres nie znajduje się w Polsce

Żeby wyświetlić dany kontakt na mapie Zumi, należy pamiętać, aby kontakt miał zdefiniowany przynajmniej jeden adres znajdujący się w Polsce.