Baza Wiedzy

Opcja 'Hide from Exchange adress lists' na Serwerze Exchange

Każda skrzynka pocztowa na serwerze Exchange może zostać ukryta i nie będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania na liście adresów. W tym przypadku usługa synchronizująca nie zostanie uruchomiona.

Opcja ukrywania skrzynki
Rys. 1. Odznaczona opcja ukrywania skrzynki. 

W przypadku gdy na serwerze mamy zainstalowany program CodeTwo Exchange Sync, usługa nie da się uruchomić pod danym kontem uzytkownika i otrzymujemy taki błąd: Error configuring Microsoft Exchage service in the profile.  (0x81002746). module: ProfManProfile.cpp, line: 157, to oznacza to że opcja ta jest aktywowana i musimy ją odznaczyć.

Podczas gdy ta opcja będzie aktywna, program nie bedzie widział skrzynki pocztowej danego użytkownika, przez co usługa nie da się uruchomić.

Aby odznaczyć tą opcje trzeba wejść do Start, Programs, Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server Management Console i wybrać Recipient Configuration, Mailbox, a potem kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties. W zakładce General (Rys. 1.) będziemy mieli możliwość  odznaczenia aktywnej opcji ukrywania.