Baza Wiedzy

Limit wielkości pliku PST programu CodeTwo Public Folders w określonych wersjach MS Outlook

Lokalna kopia publicznych folderów przechowywana jest w pliku PST na każdym komputerze z zainstalowaną Wtyczką Outlooka. Dzięki temu użytkownik może pracować z publicznymi folderami w trybie bez połączenia, gdy Moduł Centralny CodeTwo Public Folders jest niedostępny. Każdy z użytkowników komputera ma osobny plik PST, w którym znajdują się widoczne dla niego dane z publicznych folderów. Jeśli na komputerze zainstalowany jest:

Microsoft Office Outlook w wersji 2003 lub 2007, to rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 20 GB.

Outlook 2010 wspiera domyślnie pliki PST do rozmiaru 50 GB.

Jeśli ma komputerze zainstalowana jest wersja programu Outlook starsza niż 2003, to rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 2 GB.

Jeśli rozmiar pliku zbliży się do tej granicy otrzymasz ostrzeżenie od programu. Aby zmniejszyć rozmiar lokalnego pliku PST, możesz go skompaktować, usunąć część niepotrzebnych danych z publicznych folderów lub zabrać danemu użytkownikowi prawo widoczności do niektórych folderów.

Rozmiar danych przechowywanych przez Moduł Centralny CodeTwo Public Folders jest nieograniczony (jedynym ograniczeniem jest dostępność wolnego miejsca na dysku).

Zobacz również:
Jak zwiększyć limit rozmiaru pliku PST
Jak kompaktować lokalny plik danych Wtyczki Outlook
Odświeżanie lokalnego pliku PST programu CodeTwo Public Folders
Baza danych w CodeTwo Public Folders