Baza Wiedzy

Obrazki nie są poprawnie wstawiane do wiadomości z dołączoną stopką

Program CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 zainstalowany z serwerem Microsoft Exchange 2007 / 2010 obsługuje reguły używając konta Network Service. Oznacza to, że program może nie mieć uprawnień do niektórych lokalizacji (katalogi Administratora) lub plików. Jeśli zapiszemy w takiej lokalizacji z ograniczonymi prawami obrazek ze stopki dołączanej do wiadomości przez CodeTwo Exchange Rules, mogą wystąpić problemy z dostępem do tego obrazka.

Symptomy:

  1. Stopka dodawana przez CodeTwo Exchange Rules nie zawiera obrazka, a jedynie ikonę z czerwonym krzyżykiem pomimo, że w szablonie zawarty jest obrazek (rys.1).
  2. Wiadomość z dołączoną stopką będzie się wyświetlała z klipsem załącznika (stopki są dodawane jako ukryte załączniki, więc nie powinny być widoczne jako załączniki) dla odbiorcy  wiadomości (rys.2).

Obrazek nie wyświetla się prawidłowo

Rys. 1. Obrazek nie wyświetla się prawidłowo.

 

Klips załącznika nie powinien być widoczny

Rys. 2. Klips załącznika nie powinien być widoczny.

 

Przyczyny:

  1. Ścieżka obrazka w szablonie prowadzi do katalogów Administratora, np. Pulpitu lub Moich Dokumentów (nie jest możliwe pobranie przez program obrazka z tych lokalizacji).
  2. Brak uprawnień do obrazka, ponieważ był on przeniesiony z którejś z powyższych lokalizacji, więc brak uprawnień również się przeniósł do nowej lokalizacji.
  3. Obrazek znajduje się poza dyskami lokalnymi komputera (np. na zmapowanym lub sieciowym dysku).

Rozwiązanie problemu:

Należy umieścić obrazek na lokalnym dysku poza osobistymi katalogami Administratora. Następnie sprawdzić, czy uprawnienia pozwalają na dostęp do obrazka dla użytkownika Network Service. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik, wybrać Właściwości, zakładka Zabezpieczenia i dodać do listy użytkownika Network Service (rys.3) z uprawnieniami do Read & Execute (Zapis i Wykonanie).

Jak nadać użytkownikowi Network Service uprawnienia do pliku

Rys. 3. Jak nadać użytkownikowi Network Service uprawnienia do pliku.