Baza Wiedzy

Niewidoczne foldery MS Outlook w CodeTwo Outlook Sync

Po ustawieniu pierwszej synchronizacji danych MS Outlook programem CodeTwo Outlook Sync, użytkownicy mogą chcieć modyfikować listę folderów uwzględnionych w synchronizacji. Aby to zrobić, należy wejść do Opcji Sychronizacji w głównym oknie programu, a następnie wybrać folder, lub foldery, do synchronizacji.

 417
Rys. 1. Lista folderów MS Outlook wybranych do synchronizacji.

Po wybraniu folderu, lub folderów, i przejściu do następnego okna programu, można odnieść mylne wrażenie, iż CodeTwo Outlook Sync będzie synchronizował dane tylko z ostatnio wybranego folderu MS Outlook. Program wyświetli bowiem tylko folder dodany w obecnej sesji, pomijając zupełnie wcześniej wybrane foldery.

418
Rys. 2. Okno pokazujące tylko ostanio wybrany folder.

Jest to standardowe zachowanie programu CodeTwo Outlook Sync - program wyświetla w tym oknie tylko ostanio dodane foldery MS Outlook. Foldery MS Outlook wybrane wcześnie będą również synchronizowane przez program, mimo, iż nie są obecnie widoczne.