Baza Wiedzy

"Ręczna" instalacja event sink'a CodeTwo Exchange Rules

W przypadku, gdy istnieje tylko jeden wirtualny serwer SMTP i jego numer jest inny niż 1, to w trakcie instalacji mogą pojawić się problemy, uniemożliwiające jakiekolwiek dodawanie stopek do wiadomości. Aby naprawić ten problem, trzeba "ręcznie" zarejestrować w systemie odpowiednie składniki programu.

Aby tego dokonać, pobierz i skopiuj pliki
- register.bat
- unregister.bat
- smtpreg.vbs
do folderu instalacyjnego programu (domyślnie C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules).

Jeżeli instancja serwisu SMTP nie ma domyślnej wartości (tj. 1), wyedytuj pliki .bat.
W pliku register.bat i unregister.bat liczbę 1 zmień na odpowiadającą ustawieniom serwera.

Np. zapis z pliku register.bat:
    cscript smtpreg.vbs /add 1 OnPostCategorize C2ExchangeRules C2ExRulesSink.PostCategorize ""

wyedytuj w następujący sposób (np. dla instancji serwisu SMTP równej 3):
    cscript smtpreg.vbs /add 3 OnPostCategorize C2ExchangeRules C2ExRulesSink.PostCategorize ""

Następnie po zapisaniu zmian, uruchom skrypt register.bat.

Zachowaj plik unregister.bat na wypadek konieczności odinstalowania programu.