Baza Wiedzy

MS Exchange 2010 ? Niedostarczone wiadomości i zepsuta zawartość wiadomości

Kilku użytkowników programu Exchange Rules 2010 zgłosiło nam problemy związane z niedostarczonymi wiadomościami i zepsutą zawartością wiadomości. Jak się dowiedzieliśmy się z witryny Microsoft Technet problemy te związane były z błędami produkcyjnymi w samym Exchange’u i zostaną poprawione w kolejnej aktualizacji (Rollup 4). Problem występował, gdy spełnione zostały następujące warunki:

  •   wielu odbiorców wewnętrznych
  •   przynajmniej jeden załącznik
  •   aktywna reguła transportowa lub program dodający stopki


Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.