Baza Wiedzy

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

Jeżeli w trakcie synchronizacji danych w okienku statusu wtyczki Public Folders pojawi się czerwony komunikat MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK, przyczyny mogą być następujące:

  1. Wyczerpuje się miejsce na dysku twardym maszyny z zainstalowaną wtyczką Public Folders.
  2. Plik c2publicfolders.pst jest uszkodzony.
  3. Plik c2publicfolders.pst na danej maszynie ma rozmiar bliski, lub przekraczający jego limit.
  4. System plików dysku twardego, na którym jest zapisany plik c2publicfolders.pst jest w standardzie FAT32.


Powyższe problemy można rozwiązać następująco:

  1. Zwolnij miejsce na dysku twardym, na którym jest zapisany plik pst, lub zmień jego lokalizację na dysk lub partycję z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
  2. Jeżeli na innych maszynach z wtyczką Public Folders, podłączonych do tego samego Modułu Centralnego, problem nie występuje przyczyną może być uszkodzony plik PST. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest procedura odświeżania pliku PST.
  3. Jeżeli rozmiar pliku PST jest bliski limitu, zgodnego z używaną wersją programu Outlook (dla wersji 2002 i wcześniejszych limit wynosi 2GB; dla wersji 2003 i nowszych limit wynosi 20GB, za wyjątkiem Outlooka 2010, w którym limit rozmiaru pliku PST wynosi 50GB) użyj standardowej procedury archiwizacji w Outlooku, lub usuń niepotrzebne dane z folderów drzewa C2PublicFolders. Upewnij się też, czy w C2PublicFolders nie masz otwartego prywatnego foldera udostępnionego przez innego użytkownika, którego rozmiar powiększył lokalny plik c2publicfolders.pst.
  4. Jeżeli dysk lub partycja, na której jest zapisany plik c2publicfolders.pst jest sformatowana w standardzie FAT32, limit rozmiaru tego pliku zmniejsza się do poziomu 4GB - przekonwertuj partycję lub dysk do formatu NTFS, lub zmień lokalizację pliku PST na taką w formacie NTFS.