Baza Wiedzy

Lokalizacja szablonów stopek w programie CodeTwo Exchange Rules Pro

Program CodeTwo Exchange Rules Pro zapisuje szablony utworzonych przez użytkownika stopek w formacie HTMLRTF oraz Plain Text(TXT). Jeśli użytkownik nie stworzy stopki w danym formacie, szablon dla tego formatu pozostanie pusty. Dodatkowo szablony są tworzone osobno dla:

  • stopki (obszaru pod wiadomością): template_bottom
  • nagłówka (obszaru nad tekstem): template_top
  • bocznych pasków: template_left oraz template_right

 Lista szablonów.
Rys. 1. Lista szablonów dla jednej reguły.

Program zapisuje wszystkie szablony dla danej reguły we wspólnym folderze. Dla każdej reguły programu tworzony jest osobny folder, którego nazwa zaczyna się nazwą danej reguły. W folderze tym znajduje się podfolder zwierający słowo Disclaimer z w którym umieszczone są szablony stopek.

Foldery dla poszczególnych reguł znajdują się w następującej lokalizacji (folder ProgramData jest domyślnie folderem ukrytym): 
C:\ProgramData\CodeTwo Exchange Rules Pro\Rules\

Przykładowa ścieżka do szablonu stopki HTML:
C:\ProgramData\CodeTwo Exchange Rules Pro\Rules\<rule name-ID no>\Disclaimer-<ID no>\template_bottom.html

Przykładowa ścieżka do szablonu nagłówka RTF:
C:\ProgramData\CodeTwo Exchange Rules Pro\Rules\<rule name-ID no>\Disclaimer-<ID no>\template_top.rtf