Baza Wiedzy

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Użytkownicy programu Public Folders mogą spotkać się z problemem niemożności nawiązania połączenia z Modułem Centralnym wtyczki, która została skonfigurowana przy użyciu publicznego adresu IP serwera.

W scenariuszu tym router NAT będzie starał się przekierować takie połączenie najpierw na zewnątrz sieci lokalnej, a następnie z powrotem do niej. W większości przypadków próba taka nie powiedzie się i połączenie nie zostanie nawiązane.

Rozwiązaniem problemu jest skonfigurowanie opcji przekierowania loopback routera tak, aby publiczny adres Modułu Centralnego był tłumaczony na jego adres w sieci lokalnej.

W przypadku niektórych urządzeń opisywany problem może również być wywoływany ich dodatkowymi funkcjami zabezpieczającymi - zaporami, przekierowaniami połączeń lokalnych, blokadami połączeń zapętlonych, przekierowaniami NAT itp. W takim przypadku należy przetestować połączenie wyłączając, lub włączając kolejno konkretne opcje zabezpieczeń, aby zlokalizować te, które mogą być odpowiedzialne za blokowanie połączenia.

Uwaga: Ustawienia routera i dostęp do nich jest indywidualny dla różnych marek i modeli tych urządzeń - informacje na ten temat znajdują się w ich instrukcjach użytkowania.