CodeTwo Base.title

Kopiowanie reguł Outlooka na inny komputer

Aby szybko skonfigurować te same reguły Outlook'a na wielu komputerach, najpierw należy skonfigurować je na jednym komputerze a następnie wyeksportować do pliku RWZ. W tym celu w dialogu Reguły i alerty kliknij przycisk Opcje a następnie Eksportuj reguły. Teraz reguły mogą zostać zaimportowane na innych komputerach poprzez wybranie w dialogu Reguły i alerty przycisku Opcje oraz Importuj reguły (rys.1).

168
Rys.1.Eksport i import reguł w Outlook'u.

  • Przejdź do stron produktów: CodeTwo Public Folders 4.0, 4.5 Inne
  • Kategorie: How-To
  • Ostatnia modyfikacja: 2009-02-06
  • Data utworzenia: 2009-02-06
  • ID: 78
  • Słowa kluczowe: reguła, kopiowanie, reguł, Outlook, eksport, import, reguły i alerty
Nasi Klienci: