Baza Wiedzy

Kopiowanie reguł Outlooka na inny komputer

Aby szybko skonfigurować te same reguły Outlook'a na wielu komputerach, najpierw należy skonfigurować je na jednym komputerze a następnie wyeksportować do pliku RWZ. W tym celu w dialogu Reguły i alerty kliknij przycisk Opcje a następnie Eksportuj reguły. Teraz reguły mogą zostać zaimportowane na innych komputerach poprzez wybranie w dialogu Reguły i alerty przycisku Opcje oraz Importuj reguły (rys.1).

168
Rys.1.Eksport i import reguł w Outlook'u.