Baza Wiedzy

Kompaktowanie lokalnego pliku danych programu CodeTwo Public Folders w celu zmniejszenia jego rozmiaru

Program CodeTwo Public Folders przechowuje kopię danych znajdujących się w publicznych folderach C2PublicFolders w lokalnym pliku PST. Dzięki utrzymywaniu lokalnej kopii danych możliwa jest praca w trybie offline oraz pobieranie z Modułu Centralnego (serwera) tylko ostatnich zmian.

W programie Microsoft Outlook w wersjach wcześniejszych niż 2003 rozmiar pliku PST nie może przekraczać 2 GB. Jeśli rozmiar pliku PST zbliża się do tej granicy, należy przeprowadzić kompaktowanie w celu zmniejszenia jego rozmiaru. W programie Microsoft Outlook w wersjach 2003 i 2007 rozmiar pliku PST nie ma fizycznego ograniczenia, należy jednak rozważyć jego kompaktowanie przy dużych rozmiarach, ponieważ przy dużych plikach PST może spadać wydajność programu Outlook.

Rozmiar pliku PST jest wprost proporcjonalny do rozmiaru znajdujących się w nim elementów. Jednakże rozmiar pliku PST nie zmniejsza się w momencie usuwania elementów. Dopiero w momencie procesu kompaktowania przydział miejsca w pliku PST jest relokowany w ten sposób, aby zniwelować puste miejsca pozostałe po elementach usuniętych i w ten sposób zmniejszyć jego rozmiar.

Jeśli chcemy utrzymać jak najmniejszy rozmiar lokalnego pliku PST programu CodeTwo Public Folders, należy zabrać prawo widoczności lub czytania elementów w folderach tym użytkownikom, którzy nie potrzebują dostępu do określonych folderów. W lokalnym pliku PST przechowywane są tylko te elementy, które są widoczne dla danego użytkownika.

Procedura kompaktowania lokalnego pliku PST

  1. Sprawdzić, gdzie znajduje się plik C2PublicFolders.pst. W tym celu należy w menu programu Outlook należy wybrać Public Folders, Opcje i przejść do zakładki Inne. Ścieżka do lokalnego pliku PST znajduje się w polu Lokalny plik danych.
  2. Zamknąć program Outlook i wykonać kopię zapasową lokalnego pliku PST.
  3. Utworzyć nowy profil Outlook'a, który użyty zostanie tylko do kompaktowania pliku PST. W tym celu w Panelu Sterowania należy uruchomić aplikację Poczta i kliknąć przycisk Pokaż profile. Zaznaczyć opcję Monituj o profil, który ma być używany i kliknąć przycisk Dodaj w celu utworzenia nowego profilu.
  4. Uruchomić program Outlook używając nowo-utworzonego profilu.
  5. Jeśli wyświetlone zostanie pytanie "Czy chcesz dodać publiczne foldery do tego profilu", należy kliknąć Nie i więcej nie przypominaj.
  6. Dodać ręcznie plik publicznych folderów C2PublicFolders.pst do profilu wybierając w menu Plik, Otwórz, Plik danych programu Outlook i wskazując położenie pliku PST (patrz pkt. 1).
  7. W menu Outlook'a wybrać Widok, Lista folderów.
  8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na folderze C2PublicFolders i z menu podręcznego wybrać Właściwości.
  9. Kliknąć przycisk Zaawansowane a następnie Kompaktuj w celu skompaktowania lokalnego pliku PST.
  10. Po zakończeniu procesu kompaktowania wyjść z programu Outlook i uruchomić go ponownie korzystając ze standardowego profilu. Profil utworzony do kompaktowania może zostać usunięty lub pozostawiony i wykorzystywany w przyszłości do okresowego kompaktowania pliku PST.