Baza Wiedzy

Jak zwiększyć limit rozmiaru pliku PST

Wtyczka MS Outlook (moduł klienta) programu CodeTwo Public Folders przechowuje lokalną kopię danych w pliku PST. Pliki PST mają określony limit rozmiary, który wynosi 20GB dla Outlooka 2003 i 2007, oraz 50GB dla Outlooka 2010. Dla wersji programu Outlook starszych niż 2003 plik PST może mieć maksymalny rozmiar 2 GB.

Aby zacząć korzystać z większych plików PST należy:

 1. Wykonać kopię zapasową danych z Modułu Centralnego (serwera) według tej instukcji.
 2. Zaktualizować wszystkie Wtyczki MS Outlook (moduły klienckie) programu oraz Moduł Centralny (serwer) do najnowszej wersji pobranej z naszej strony internetowej. Upewnić się, że usługa systemowa  C2PublicFolders na komputerze z Modułem Centralnym (serwerem) jest uruchomiona.
 3. Na komputerze, na którym zainstalowana jest Wtyczka MS Outlook (moduł klienta) programu i ma na nim być zwiększony limit lokalnie przechowywanych danych (limit rozmiaru pliku PST), należy:
  1. Usunąć publiczne foldery C2PublicFolders z profilu Outlook'a zgodnie z tą instrukcją.
  2. Zamknąć Outlook'a.
  3. Usunąć lokalne dane przechowywane przez Wtyczkę MS Outlook (moduł kliencki) programu. W tym celu należy przejść do katalogu: C:\Documents and Settings\<user>\Dane aplikacji\CodeTwo\C2PublicFoldersClient (gdzie <user> to nazwa obecnie zalogowanego użytkownika systemu Windows) i usunąć z niego wszystkie pliki poza plikiem C2PublicFolders.ini. Jeśli zmieniono domyślną lokalizację pliku PST, należy go również usunąć z obecnej lokalizacji.
  4. Ponownie uruchomić Outlook'a i dodać ręcznie do profilu publiczne foldery C2PublicFolders zgodnie z tą instrukcją.

W tym momencie Wtyczka MS Outlook (moduł klienta) rozpocznie pobieranie wszystkich danych z Modułu Centralnego (serwera). Proces ten może trwać dosyć długo ze względu na dużą liczbę danych znajdujących się w Module Centralnym (serwerze). Operacja ta mocno obciąża Moduł Centralny (serwer), dlatego należy przeprowadzać tylko jedną pełną synchronizację Wtyczki MS Outlook (modułu klienta) w danym czasie.
Dane lokalne Wtyczki MS Outlook (modułu klienta) są przechowywane osobno dla każdego użytkownika. W związku z tym procedurę opisaną w pkt. 3 należy przeprowadzić dla każdego użytkownika na danym komputerze, jeśli rozmiar jego pliku PST zbliża się do granicy rozmiaru 2 GB.
 

Zobacz też:

Kompaktowanie lokalnego pliku danych programu CodeTwo Public Folders w celu zmniejszenia jego rozmiaru
Archiwizacja danych z CodeTwo Public Folders