Baza Wiedzy

Jak zrestartować usługę Modułu Centralnego (serwera) CodeTwo Public Folders

Aby zrestartować usługę Modułu Centralnego (serwera) CodeTwo Public Folders, należy:

  1. Na komputerze z Modułem Centralnym, wejść do Panelu Sterowania, Narzędzia Administracyjne, Usługi i znaleźć usługę C2PublicFolders na liście.
  2. Kliknąć na tę usługę prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom ponownie, lub Zatrzymaj a następnie Uruchom.