Baza Wiedzy

Jak znaleźć pliki dziennika programu CodeTwo Outlook Sync

Aby otworzyć katalog z plikami dziennika programu CodeTwo Outlook Sync, należy uruchomić program, następnie w jego głównym oknie kliknąć menu Help, w którym znajduje się zakładka Show Logs Files (Rys. 1.). Po jej wybraniu wyświetlony zostanie katalog z plikami dziennika.

Opcja uruchamiająca widok listy plików dziennika
Rys. 1. Opcja uruchamiająca widok listy plików dziennika.

Pliki dziennika programu CodeTwo Outlook Sync przechowywane są w następującym katalogu na dysku twardym:
C:\Documents and Settings\ <nazwa_użytkownika> \Application Data\CodeTwo\Outlook Sync\Logs