Baza Wiedzy

Jak zmniejszyć odstępy między linijkami w stopce

Produkty CodeTwo z rodziny Exchange Rules pozwalają na tworzenie reguł dodających stopki do wiadomości.

Jeżeli edytując szablon stopki przechodzisz do następnej linijki naciskając Enter na klawiaturze, efektem będzie duży odstęp między linijkami.

Duży odstęp między linijkami w stopce CodeTwo Exchange Rules
Rys. 1. Duży odstęp między linijkami.

Dzieje się tak ponieważ edytory stopek programów Exchange Rules interpretują naciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze jako rozpoczęcie nowego akapitu. W źródle HTML stopki otrzymujemy wtedy następujący rezultat:

<P>Pierwsza linijka</P>
<P>Druga linijka</P>

Żeby uniknąć powstawania dużych odstępów między kolejnymi linijkami w stopkach tworzonych w edytorze stopek w programie Exchange Rules, do przechodzenia do kolejnej linijki należy używać kombinacji klawiszy Shift+Enter (trzymając Shift naciskamy Enter)zamiast samego Enter.

Mały odstęp między linijkami w stopce CodeTwo Exchange Rules
Rys. 2. Mały dostęp między linijkami.

Każde naciśnięcie kombinacji Shift+Enter spowoduje przejście do nowej linijki. Natomiast w źródle HTML stopki pojawi się w odpowiednim miejscu znacznik końca linii:

Pierwsza linijka<BR>Druga linijka

W przypadku, gdy konieczne jest usunięcie istniejącego dużego odstępu między linijkami, ustaw kursor na końcu linijki zaraz przed dużym odstępem, naciśnij klawisz Delete na klawiaturze (linijka pod dużym odstępem przesunie się do linijki nad nim), a następnie naciśnij kombinację Shift+Enter.

Alternatywna metoda wymaga edycji źródła HTML szablonu stopki. W programach CodeTwo Exchange Rules źródło HTML szablonu stopki dostępne jest po kliknięciu przycisku HTML w lewym górnym rogu edytora stopek i wyborze opcji Source Code. W programie CodeTwo Exchange Rules PRO źródło HTML szablonu stopki dostępne jest po kliknięciu przycisku Source na wstążce HTML edytora stopek. Po wejściu do źródła HTML szablonu stopki należy usunąć wszystkie znaczniki akapitów (<P></P>) i oddzielić linijki za pomocą znaczników końca linii (<BR>).