Baza Wiedzy

Jak zastosować w stopce czcionkę, której nie ma na liście czcionek edytora stopek

Jeśli użytkownik chce użyć czcionki, której nie ma na liście czcionek we wbudowanym edytorze sygnatur, może to zrobić w edytorze poprzez zmianę kodu źródłowego HTML.

Aby uzyskać żądaną czcionkę w stopce:

  1. Edytuj regułę w programie Administracja.
  2. Edytuj stopkę we wbudowanym eduytorze sygnatur.
  3. Użyj którejkolwiek z dostępnych czcionek (na przykład: Arial).
  4. Przełącz na widok kodu HTML w edytorze
    1. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, kliknij przycisk HTML na dole okna.
    2. Jeżeli jesteś użytkownikiem CodeTwo Exchange Rules 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x lub CodeTwo Exchange Rules 2010, kliknij przycisk HTML w lewym górnym rogu edytora i wybierz Source.
  5. W wyświetlonym szablonie html znajdź nazwę czcionki (Arial) i zmień ją ręcznie na nazwę żądanej czcionki.
  6. Zapisz zmiany.

Przykład znacznika HTML ze zmienioną nazwą czcionki (zaznaczoną na czerwono):
<span style="font-family:Trebuchet MS; font-size: 12px">