Baza Wiedzy

Jak zapisywać załączniki do folderu sieciowego

Jeśli chcesz zapisywać załączniki usunięte z emaili przez CodeTwo Exchange Rules PRO do folderu sieciowego, zastosuj się do poniższych instrukcji, aby upewnić się, że folder sieciowy jest przygotowany do takiej operacji.

 1. Po pierwsze upewnij się, że prawidłowo używasz ścieżki sieciowej, np.:\\mypath\target-folder\ a nie ścieżki dysku zmapowanego, np.: M:\mypath\target-folder ponieważ ścieżka podana w takim formacie nie zadziała
 2. W zakładce security wybranego folderu dodaj użytkownika NETWORK SERVICE i nadaj uprawnienia Full control. Kliknij tu oraz tutaj aby zobaczyć zrzuty ekranu.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany folder.
  2. Przejdź do zakładki Security.
  3. Kliknij Edit.
  4. Kliknij Add.
  5. Zacznij pisać "Network".
  6. Kliknij Check Names aby przywołać pełną nazwę użytkowika.
  7. Wybierz NETWORK SERVICE.
  8. Kliknij OK aby zatwierdzić.
  9. Wybierz NETWORK SERVICE na liście użytkowników w zakładce Security.
  10. Zaznacz checkbox przy "Full Control".
  11. Apply (zatwierdź) zmiany.
  12. Kliknij OK aby ostatecznie potwierdzić i zamknąć okno.
 3. Oprócz powyższego musisz jeszcze dodać nazwę konta komputera z serwerem Exchange do share permissions (uprawnień współdzielenia) i nadać uprawnienia Full control. Kliknij tu aby zobaczyć zrzut ekranu.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie folderu i wybierz zakładkę Sharing.
  2. Kliknij Advanced Sharing.
  3. Zaznacz checkbox przy "Share this folder".
  4. Kliknij Permissions.
  5. Kliknij Add.
  6. Kliknij Object Types.
  7. Zaznacz checkbox przy "Computers".
  8. Wprowadź nazwę komputera gdzie zainstalowany jest Exchange Server i kontynuuj aby nadać uprawnienia Full Control analogicznie do kroków, w których nadałeś podobne uprawnienia dla użytkownika NETWORK SERVICE (podpunkty 7-12 w punkcie 2).