Baza Wiedzy

Jak zablokować użytkownikom serwera Exchange 2007 lub 2010 dodawanie stopek utworzonych w Outlook Web Access

Po zainstalowaniu programu CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 często zachodzi potrzeba usunięcia z klienta pocztowego OWA osobistych stopek użytkowników, które funkcjonowały do tej pory. Nie zawsze jest możliwe nadzorowanie każdej z osób, aby usunęła swoją sygnaturę w OWA i może się zdarzyć, że niektórzy użytkownicy będą mieli dwie niezależne stopki w wysyłanych przez siebie wiadomościach: jedną dodaną już w OWA oraz drugą dodaną podczas wysyłania przez CodeTwo Exchange Rules.

Aby uniknąć tego problemu można skorzystać z narzędzia Segmentacji:

  1. Otworzyć Exchange Management Console, wybrać Server Configuration, następnie Client Access.
  2. Podświetlić odpowiedni serwer, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycję OWA (Default Web Site) w dolnym polu, wybrać Properties (Rys. 1).
  3. Przejść do zakładki Segmentation.
  4. Zaznaczyć na liście Email Signature i kliknąć przycisk Disable (Rys. 2). Następnie kliknąć OK.
  5. Aby zmiany zostały zastosowane, należy zrestartować usługę Internet Information Services (IIS).

 

Wyłączanie stopek w OWA z poziomu serwera exchange.

Rys. 1. Gdzie znaleźć narzędzie Segmentacji dla klienta pocztowego OWA.

 

Wyłączanie stopek w OWA z poziomu serwera exchange.

Rys. 2. Wyłączanie stopek utworzonych przez użytkowników w OWA z poziomu serwera exchange.