Baza Wiedzy

Jak zablokować użytkownikom serwera Exchange dodawanie stopek utworzonych w Outlooku

Po zainstalowaniu programu CodeTwo Exchange Rules często zachodzi potrzeba usunięcia z programu MS Outlook osobistych stopek użytkowników, które funkcjonowały do tej pory. Nie zawsze jest możliwe nadzorowanie każdej z osób, aby usunęła swoją sygnaturę w Outlooku i może się zdarzyć, że niektórzy użytkownicy będą mieli dwie niezależne stopki w wysyłanych przez siebie wiadomościach: jedną dodaną już w Outlooku oraz drugą dodaną podczas wysyłania przez CodeTwo Exchange Rules.

Aby uniknąć tego problemu można skorzystać z narzędzia dla serwera Exchange - Group Policy Object.

Jeśli nie posiadamy pliku ADM dla wersji Outlooka używanej przez użytkowników, należy pobrać odpowiedni plik, więcej...

Następnie należy otworzyć Active Directory Users and Computers, wybrać domenę, klinkąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Properties, zakładkę Group Policy, przycisk Edit. Otworzone zostanie nowe okno, należy rozwinąć opcję Administrative Templates. Jeśli nie ma podfolderu Microsoft Office Outlook ..., należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Administrative Templates, wybrać Add/Remove Templates, następnie w nowym oknie kliknąć przycisk Add, i dodać pobrany plik.

Należy teraz odnaleźć folder odpowiadający stopkom. Rys. 1 i Rys. 2 przedstawiają ścieżki dostępu do narzędzia wyłączającego stopki w Outlooku 2003 i w Outlooku 2007.

Wyłączanie stopek dla Outlooka 2003 z poziomu serwera exchange.

Rys. 1. Wyłączanie stopek dla Outlooka 2003 z poziomu serwera exchange.

Wyłączanie stopek dla Outlooka 2007 z poziomu serwera exchange.

Rys. 2. Wyłączanie stopek dla Outlooka 2007 z poziomu serwera exchange.

Aby wyłączyć dodawanie stopek stworzonych w Outlooku, należy ustawić zaznaczone na powyższych rysunkach narzędzia jako Enabled, dodatkowo dla Outlooka 2003 zaznaczając opcję wyłączania (Disable signatures for new messages  / Disable signatures for replies and forwards), jak na Rys. 3.

108

Rys. 3. Jak ustawić narzędzie do wyłączania stopek w Outlooku 2003.