Baza Wiedzy

Jak wyświetlić ukryte pliki i foldery

Przedstawiona poniżej konfiguracja umożliwia wyświetlenie plików i folderów, które zostały oznaczone jako ukryte.

1. Otwieramy Mój komputer

2. Z menu okna wybieramy opcję Narzędzia, anastępnie Opcje Folderów

120

3. Przechodzimy do zakładki Widok i zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki i foldery

121

4. Wciskamy przycisk OK

Od tego momentu wszystkie ukryte elementy będą widoczne.