Baza Wiedzy

Jak wysłać pliki dziennika

Pliki dziennika przechowują informację o przebiegu działania programu. W przypadku wystapienia problemu z programem na podstawie pliku dziennika można znaleźć przyczyny błędu.

W Giegieo istnieje możliwość automatycznego przesłania plików dziennika do Code Two. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchamiamy program z menu Start\Programy\Giegieo\Witamy w Giegieo

2. Po wciśnięciu przycisku Wyślij, który znajduje się w sekcji Pliki dziennika, pojawi się okno Outlook'a z gotową do wysłania wiadomością. W załącznikach wiadomości znajdują się pliki dziennika spakowane w jedno archiwum.

3. Wciskamy przycisk Wyślij, na formularzu Outlook'a i cała wiadomość zostanie wysłana do naszego działu pomocy technicznej.

Wszystkie pliki dziennika są tworzone przez program w katalogu C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Application Data\CodeTwo\Giegieo\Logs, gdzie <nazwa_użytkownika> oznacza nazwę konta obecnie zalogowanego w systemie. Nazwa pliku zawiera w sobie datę dnia, w którym plik został wygenerowany.

Każdy plik dziennika może mieć maksymalnie 2MB rozmiaru. Po przekroczeniu tej granicy jest tworzony drugi plik dziennika, który ma taką samą datę w nazwie ale różni się sufixem.

W katalogu może znajdować się maksymalnie 10 plików dziennika. Jeśli limit zostanie przekroczony, to automatycznie usuwane są najstarsze pliki. 

 

Giegieo - wtyczka Gadu Gadu dla Outlook