Baza Wiedzy

Jak wymusić wstawienie odpowiedniej stopki do maila?

Czasami w korespondencji zachodzi potrzeba wstawienia konkretnego podpisu do maili wysyłanych do określonych klientów. Może się tak dziać np. w sytuacji, gdy wysyłamy maile w różnych językach i używamy różnych stopek.

W programie CodeTwo Exchange Rules Pro mamy możliwość 'wymuszenia' danej stopki, tak aby była ona wstawiona do maila. Poniższa przykładowa procedura opisuje kolejne kroki konfiguracji mechanizmu wymuszającego stopki dla dwóch różnych sygnatur w różnych językach. 

1. Na początku musimy utworzyć dwie reguły. Nazwijmy je Reguła PL i Reguła EN.

2. Do Reguły PL dodajemy kolejno:

  • Akcję Insert signature, w której tworzymy polską stopkę.
  • Wyjątek, w którym definiujemy słowo kluczowe, np. "sygen". Dzięki temu, gdy dane słowo pojawi się w temacie lub treści maila, polska stopka nie zostanie wstawiona.

3. Do Reguły EN dodajemy kolejno:

  • Warunek, w którym definiujemy słowo kluczowe do wstawienia stopki, np. "sygen".
  • Akcję Insert signature, w której tworzymy angielską stopkę.
  • Akcję Remove keywords, w której ponownie definiujemy słowo kluczowe "sygen", w celu jego usunięcia z maila.

Teraz, gdy wysyłamy maila i chcemy, aby została dodana do niego polska stopka, to nie musimy nic robić, po prostu wysłać maila. Jednak gdy chcemy, aby do maila została dodana stopka angielska, musimy w mailu wpisać słowo kluczowe zdefiniowane w punkcie 3a. Po wysłaniu maila program wykryje słowo kluczowe i rozpozna, że znajduje się ono na liście wyjątków dla Reguły PL (tym samym nie doda stopki z tej reguły), jak również na liście warunków Reguły EN (tym samym doda stopkę z tej reguły).

Daną konfigurację można rozszerzać również o kolejne reguły ze stopkami wedle potrzeby. W przypadku dodawania kolejnych reguł ze stopkami, należy pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu filtrów dla słów kluczowych w wyjątkach i warunkach, aby stopki były odpowiednio wstawiane/nie wstawiane.