Jak wymusić wstawienie odpowiedniej stopki do maila?

Czasami w korespondencji zachodzi potrzeba wstawienia określonej stopki do maili wysyłanych do określonych klientów. Może się tak dziać np. w sytuacji, gdy wysyłamy maile w różnych językach i używamy różnych stopek.

W programie CodeTwo Exchange Rules PRO mamy możliwość 'wymuszenia' danej stopki, tak aby była ona wstawiona do maila. Poniższa przykładowa procedura opisuje kolejne kroki konfiguracji mechanizmu wymuszającego stopki dla dwóch różnych sygnatur w różnych językach. 

1. Na początku musimy utworzyć dwie reguły. Nazwijmy je Reguła PL i Reguła EN.

2. Do Reguły PL dodajemy kolejno:
a. Akcję Insert disclaimer/signature, w której tworzymy polską stopkę.
b. Wyjątek Keywords filter, w którym definiujemy słowo kluczowe w celu nie wstawiania polskiej stopki, gdy dane słowo kluczowe pojawi się w temacie lub treści maila., np. "sygen".

3. Do Reguły EN dodajemy kolejno:
a. Warunek Keywords filter, w którym definiujemy słowo kluczowe do wstawienia stopki, np. "sygen".
b. Akcję Insert disclaimer/signature, w której tworzymy angielską stopkę.
c. Akcję Remove keywords, w której ponownie defniujemy słowo kluczowe "sygen" w celu jego usunięcia z maila.

Teraz gdy wysyłamy maila i chcemy, aby została dodana do niego polska stopka, to nie musimy nic robić, po prostu wysłać maila. Jednak gdy chcemy aby do maila została dodana stopka angielska, musimy w mailu wpisać słowo kluczowe zdefiniowane w punkcie 3a. Po wysłaniu maila program wykryje słowo kluczowe i rozpozna, że znajduje się ono na liście wyjątków dla Reguły PL (tym samym nie doda stopki z tej reguły), jak również na liście warunków Reguły EN (tym samym doda stopke z tej reguły).

Daną konfigurację można rozszerzać również o kolejne reguły ze stopkami wedle potrzeby. W przypadku dodawania kolejnych reguł ze stopkami, należy pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu filtrów dla słów kluczowych w wyjątkach i warunkach, aby stopki były odpowiednio wstawiane/nie wstawiane.