Baza Wiedzy

Jak wydłużyć czas uruchamiania usługi

Jeżeli usługa programu nie może zostać uruchomiona, należy wprowadzić zmianę w rejestrze systemu (Rys. 1). 

609
Rys. 1. Usługa programu nie uruchamia się.

  1. W edytorze rejestru (uruchamiany komendą regedit w linii poleceń), zlokalizuj a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy następujący klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  2. Wybierz New, a następnie kliknij DWORD Value.
  3. W prawym panelu edytora pojawi się wpis New Value #1 (nazwa nowego wpisu w rejestrze)
  4. Wpisz ServicesPipeTimeout zastępując New Value #1, i zatwierdź klawiszem ENTER.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wpis ServicesPipeTimeout z kroku 3. i wybierz Modify. Pojawi się okno do zmiany wartości DWORD.
  6. Zmień Base na wartość typu Decimal.
  7. W polu Value wpisz <TimeoutPeriod>, gdzie where TimeoutPeriod to wartość w milisekundach przeznaczona na start usługi, i kliknij OK.
  8. Konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

W naszym testowym środowisku wartość została ustawiona ma 240000[ms], co daje 4 minuty. Usługa zaczęła uruchamiać się prawidłowo. Możliwe jest ustawienie wyższej wartosci - nie ma to wpływu na wydajość aplikacji.