Baza Wiedzy

Jak używać dodatkowych pól Active Directory z edytorem stopek w CodeTwo Exchange Rules

Wbudowany edytor sygnatur w CodeTwo Exchange Rules posiada funkcję szybkiego dodawania pól Active Directory. Służy do tego przycisk Pola AD, którego kliknięcie rozwija listę dostępnych pól wraz z polami dodatkowymi dostępnymi pod hasłem Exchattr (Rys. 1 i Rys. 2.).

 

210207
 Rys. 1. Pola dodatkowe Exchattr w edytorze sygnatur - wersja programu 2.x.Rys. 2. Pola dodatkowe Exchattr w edytorze sygnatur - wersja programu 3.x

 
Pola te znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy potrzebujemy mieć możliwość dynamicznego wstawiania do stopek danych o użytkownikach, które nie mogą z pewnych powodów znaleźć się w polach standardowych takich jak Firma, Dział, Numer telefonu, itp. Zatem gdzie należy edytować niniejsze pola w Active Directory? Rys. 3. przedstawia zawartość zakładki Exchange Advanced we Właściwościach użytkownika. 

115
Rys. 3. Zakładka, w której umożliwione jest wypełnienie dodatkowych pól Exchattr
 

Pola o nazwach extensionAttribute odpowiadają zmiennym dostępnym w edytorze sygnatur. Po dokonaniu edycji w Active Directory, ich funkcjonowanie będzie identyczne jak dla pozostałych standardowych pól z danymi.