Baza Wiedzy

Jak uzyskać informacje o portach TCP

W przypadku problemów z połączeniem Wtyczki MS Outlook z Modułem Centralnym, przyczyną może być to, że zdefinowany w programie port TCP jest już używany przez inną aplikację.

Aby sprawdzić porty TCP, jakie są w użyciu, należy skorzystać z komendy netstat:

  1.  Otwórz wiersz poleceń: menu Start, Uruchom, w polu Otwórz wpisz cmd, Enter.
  2.  Wpisanie komendy netstat otworzy listę używanych obecnie połączeń poprzez poszczególne porty TCP (rys. 1).
  3.  Wpisanie komendy netstat z parametrem -b (netstat -b) wyświetli listę portów z informacją o aplikacji, która danego portu używa (rys. 2).
  4. Wpisanie netstat -c wyświetli pełną listę dostępnych komend.

322 
Rys. 1. Lista aktywnych połączeń dla poszczególnych portów TCP.

323
Rys. 2. Lista używanych portów TCP wraz z nazwą aplikacji.