Baza Wiedzy

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę wysłaną do innego folderu

Regułę przenoszącą pocztę z folderu domyślnego do folderu publicznego konfigurujemy w sposób opisany poniżej. Dla celów tej instrukcji możemy przyjąć, że struktura folderów wygląda tak ja na rys.1.

172

Rys.1.Publiczne foldery C2PublicFolders.

 

1. Kliknij na domyślny folder, do którego dostarczana jest poczta – Skrzynka odbiorcza.

2. Z górnego menu wybierz Narzędzia, Reguły i alerty.

3. Wybierz Nowa reguła.

4. Zaznacz opcję Rozpocznij od pustej reguły, następnie zaznacz opcję Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu i kliknij przycisk Dalej.

5. Zaznacz opcję Przez konto <nazwa konta>i w dolnym oknie kliknij na odnośnik <nazwa konta> (rys.2). 

346 
Rys.2. Wybór konta, przez które wysyłana jest poczta.

 

6. Wyświetlona zostanie lista skonfigurowanych kont. Wybierz konto do sprawdzenia i kliknij przycisk OK.

7. Kliknij przycisk Dalej i na następnym oknie zaznacz opcję Przenieś ją do folderu.

8. W dolnym oknie kliknij na odnośnik wybierz folder i w oknie wyboru foldera wskaż folder, do którego mają być przenoszone odebrane wiadomości np. Poczta wysłana - wspólne (rys.3). Kliknij OK.

347
Rys.3. Wybór foldera, do którego przenoszone mają być wiadomości

 

9. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do dialogu wyjątków. Jeśli chcesz możesz zdefiniować tutaj wyjątki, dla których reguła nie będzie stosowana.

10. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie dialog podsumowania, na którym możesz również wpisać nazwę reguły.

11. Aby zapisać wprowadzoną regułę, kliknij przycisk Zakończ a następnie przycisk OK

Przeczytaj również:

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę odebraną do innego folderu.