Baza Wiedzy

Jak utworzyć spersonalizowany podpis dla wielu użytkowników

CodeTwo Exchange Rules pozwala tworzyć stopki spersonalizowane, zawierające zmienne Active Directory. Stopki te mogą zawierać szczegółowe dane nadawców, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, dział, numery telefonów, które mogą być inne dla różnych nadawców, jak również pozostałe wspólne dane, takie jak nazwa firmy, jej adres czy strona internetowa. Wiadomość zawierająca taki spersonalizowany podpis zostanie automatycznie uzupełniona danymi z Active Directory w momencie przekazania jej na serwer.

  1. Utworzyć regułę w programie Administracja, klikając przycisk Dodaj.
  2. Zależnie od potrzeb zdefiniować odpowiednio ustawienia dla reguły, krótka instrukcja tworzenia reguły w CodeTwo Exchange Rules oraz w CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010.
  3. Przejść do edytora stopek, klikając Edytuj stopkę w oknie Edycja reguły.
  4. Używając przycisków Pole AD (rys.1) utorzyć szablon sygnatury. Należy pamiętać, aby zmienne zawsze pozostawały w nawiasach kwadratowych. Serwer przekazujący pocztę zamieni je na wartości z Active Directory dla poszczególnych użytkowników, np. zmienna [first name] zostanie zamieniona na imię, [last name] zostanie zamieniona na nazwisko, a [e-mail] na adres pocztowy nadawcy.

 

 36

Rys. 1. Przycisk Pole AD w Edytorze Stopek w starszych wersjach programu CodeTwo Exchange Rules.

 

212

Rys. 2. Przycisk Pole AD w Edytorze Stopek w nowszych wersjach programu.


Pełna lista zmiennych Active Directory wraz z opisami znajduje się w Instrukcji Użytkownika programu CodeTwo Exchange Rules.

 

Zobacz też:

Jak wstawić obrazek do stopki
Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta
Jak utworzyć różne wzory podpisów dla użytkowników należących do różnych grup Active Directory