Baza Wiedzy

Jak utworzyć regułę dodającą do maili baner reklamowy

CodeTwo Exchange Rules pozwala na dodanie obrazków do stopek. Ten sam mechanizm może posłużyć do dodawania banerów reklamowych do maili.

Regułę dodającą podpis nadawcy, stopkę prawną czy baner reklamowy tworzymy generalnie w podobny sposób zaczynając od kliknięcia przycisku Dodaj na pasku narzędzi programu. Różnica na pewno będzie polegała na treści szablonu stopki. W przypadku podpisu używane są pola Active Directory, stopka prawna w przeważającej części zawierać będzie tekst, podczas gdy w regule z banerem w użyciu będzie tylko plik graficzny.

Zazwyczaj reguła dodająca baner reklamowy będzie działać dla wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji. Tworzenie reguły najlepiej rozpocząć od opcji dodawania reguł predefiniowanych (Rys. 1).

285 
Rys. 1. Tworzenie reguły z banerem rozpocznij od dodania Stopki dla wiad. zewn.

Jeżeli chcemy, aby baner reklamowy był dodawany tylko do wiadomości wysyłanych przez pracowników działu Sprzedaży, należy odpowiednio skonfigurować Zakres nadawców (Rys. 2).  Możesz tu dodawać grupy użytkowników lub całe jednostki organizacyjne. W ten sposób masz pewność, że baner dodawany jest tylko do maili wybranych pracowników.

286
Rys. 2. Edycja Zakresu Nadawców.

Następnie, skorzystaj z wbudowanego edytora sygnatur przy dodawaniu pliku graficznego banera do szablonu HTML. (Nie jest możliwe użycie banera w mailach plain text).

 

281
Fig.3. Dodawania banera do szablonu stopki.

Zapisz szablon i zakończ tworzenie reguły. Reguła dodająca baner powinna znaleźć się w odpowiednim miejscu w głównym oknie programu. Program przetwarza reguły w kolejności w jakiej widnieją one w głównym oknie. Jeżeli chcemy, aby program dodawał kolejno podpis, notę prawną, oraz baner na samym końcu, w takiej kolejności powinniśmy ustawić reguły w oknie. 

287
Rys. 4. Rekomendowana kolejność reguł.

Czytaj więcej:

Więcej sposobów wykorzystanie stopek w marketingu firmy

Jak wstawić obrazek do stopki

Jak umożliwić rotację wyświetlanych banerów

Jak skonfigurować regułę, aby baner reklamowy był dodawany tylko raz w korespondencji