Baza Wiedzy

Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta

CodeTwo Exchange Rules posiada wbudowaną obsługę znaków sterujących RT (Remove Text). Dzięki ich użyciu można usunąć w stopce spersonalizowanej niepotrzebny element,  odnoszący się do pustej zmiennej z Active Directory.

W sygnaturach zmienne z Active Directory często poprzedzone są krótką informacją, np. "Telefon:", "Fax:" czy "Email:". Jeśli użytkownik nie ma przypisanego numeru telefonu, faksu lub adresu email, wówczas w jego stopce pojawi się tylko linijka z opisem np. "Telefon:" bez numeru telefonu. Aby uniknąć takich sytuacji, należy użyć znaków sterujących RT:

  1. Przejść do edycji sygnatury we wbudowanym edytorze stopek; w programie Administracja, Edycja stopki, kliknąć Edytuj stopkę (rys.1).
  2. Ustawić kursor na początku linii, która powinna być usunięta ze stopki, jeśli odnosząca się do niej zmienna w Active Directory będzie pusta.
  3. Nacisnąć przycisk Znaki sterujące (rys.2) w przypadku starszych wersji programu lub przycisk Remove Text Tag, jeśli używasz nowszej wersji.
  4. Ustawić znaki {rt} i {/rt} tak, aby tekst, który ma zostać usunięty znajdował się w całości pomiędzy nimi.

Edycja stopki w programie Administracja

Rys. 1. Edycja stopki w programie Administracja.

32211
Rys. 2. Przycisk Znaki sterujące w edytorze stopek starszych wersji programu.
Rys. 3. Przycisk Znaki sterujące w edytorze stopek nowszych wersji programu.

 
Przykład sygnatury, dla której zostanie usunięta cała linijka dotycząca telefonu, jeśli pole z numerem telefonu dla danego użytkownika będzie puste w Active Directory:

[First name] [Last name]
{rt}Tel: [Phone]{/rt}
Tel. kom: [Mobile]

 

Zobacz też:

Stosowanie znaków sterujących - instrukcja użytkownika CodeTwo Exchange Rules

Jak wstawić obrazek do stopki

Jak wstawić do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach uproszczony

Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę