Baza Wiedzy

Jak ustawić usługę C2PublicFolders, aby restartowała się automatycznie, jeśli się zawiesi

Jeśli zdarza się, że usługa C2PublicFolders zawiesza się od czasu do czasu, należy skonfigurować menadżera usług systemowych tak, aby w takich wypadkach restartował tę usługę automatycznie.

Należy wybrać: Start, Panel sterowania, Narzędzia administracyjne, Usługi, odszukać usługę C2PublicFolders na liście, kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy, a nastepnie wybrać opcję Właściwości. W okienku, które się otworzy, należy kliknąć na zakładkę Odzyskiwanie i wybrać jak ma zareagować komputer w przypadku wystąpienia błędu usługi. Dla każdego rodzaju błędu należy wybrać "Uruchom ponownie usługę".

 

Zakładka Odzyskiwanie
Rys. 1. Właściwości usługi C2PublicFolders