Baza Wiedzy

Jak ustawić parametry CodeTwo Exchange Rules 2007, aby stopki były dodawane tylko do zewnętrznych wiadomości

CodeTwo Exchange Rules 2007 pozwala dodawać stopki zarówno do wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji, jak i do odbiorców wewnętrznych.

Aby stopka była dodawana tylko do wiadomości wysyłanych do odbiorców zewnętrznych, należy ustawić odpowiednio regułę w programie Administracja zainstalowanym razem z programem CodeTwo Exchange Rules 2007:

  1. Utworzyć lub edytować regułę.
  2. W zakładce "Recipient's scope" (Zakres odbiorców) należy odpowiednio zdefiniować pole "Exceptions" (Wyjątki) - rys.1. Jeśli wszyscy użytkownicy wewnątrz organizacji mają w adresie SMTP jednakową domenę, wystarczy wpisać ją ze znakiem gwiazdki z przodu, np: *@codetwo.pl. Jeśli domeny nie są identyczne, ale posiadają wspólną jednakową część, należy tę właśnie część wpisać ze znakami gwiazdki. Na przykład jeśli organizacja posługiwałaby się domenami: @support.codetwo.pl, @info.codetwo.pl i @info.codetwo.com należałoby wstawić w pole wyjątków: *codetwo*. Należy przy tym upewnić się, że wspólny element  jest wystarczająco unikalny, aby żaden adres wewnętrzny nie został przypadkowo dopasowany do reguły. Użycie *com* lub *pl* nie zapewni prawidłowego funkcjonowania reguły.
  3. Pozostałe ustawienia reguły należy uzupełnić według potrzeb, definiując odpowiednią stopkę dla wiadomości wychodzących na zewnątrz.
  4. Zapisać zmiany.

Zakładka "Zakres odbiorców"
Rys. 1. Zakładka "Zakres odbiorców".

Czytaj również:

Jak ustawić parametry CodeTwo Exchange Rules 2007 aby stopki były dodawane tylko do wewnętrznych wiadomości