Baza Wiedzy

Jak uniknąć wyświetlania się u odbiorców stopki tekstowej bez dodatkowych linii podziału

Jeśli tworząc stopkę w formacie Plain Text użyjemy standardowo klawisza Enteraby przejść do następnej linii, może się zdarzyć, że nasza stopka wyświetli się u odbiorcy jako jedna długa linia. Sytuacja taka wystąpi, jeśli odbiorca wiadomości będzie miał ustawioną w swoim kliencie pocztowym opcję Usuń dodatkowe podziały wiersza w zwykłym tekście.

Aby tego uniknąć, należy na końcu każdej linii stopki w formacie Plain Text umieścić podwójny znak tabulacji (TAB).