Baza Wiedzy

Jak uniknąć problemów ze stopkami dodawanymi przez CodeTwo Exchange Rules

Podczas tworzenia stopek w edytorze HTML programu CodeTwo Exchange Rules należy unikać następujących czynności:

1. Wklejania tekstu skopiowanego z innych dokumentów, gdyż powoduje to zaśmiecenie kodu HTML stopki i może prowadzić do błędnego wyświetlania jej treści w programach pocztowych. Tekst bezpiecznie wkleić można jedynie kopiując go uprzednio z programu Notatnik.

2. Używania smarttagów i styli CSS.

3. Wpisywania fraz, które mogą zostać zaklasyfikowane jako spam, np.: dużej ilości gwiazdek, wykrzykników itp.