Baza Wiedzy

Jak uniknąć pojawiania się błędu: Nie można zapisać elementu, ponieważ został on zmieniony przez innego użytkownika (...)

Czasami, podczas pracy z Outlookiem w folderach osobistych, zdarzą się, że pojawia się komunikat o treści:
"
Nie można zapisać elementu, ponieważ został on zmieniony przez innego użytkownika lub w innym oknie. Czy chcesz utworzyć kopię elementu w folderze domyślnym ?"

Aby tego uniknąć, należy podczas zapisu wszelkich zmian użyć opcji "Zapisz i zamknij" (Rys. 1). Jeśli zostaje wybrana standardowa opcja "Zapisz" i użytkownik pracuje dalej na tym elemencie, bez jego uprzedniego zamknięcia, istnieje ryzyko pojawienia się w/w błędu.

 Zapisz i zamknij
Rys. 1. Zapisz i zamknij