Baza Wiedzy

Jak umożliwić rotację wyświetlanych banerów

CodeTwo Exchange Rules pozwala na dodawanie obrazków do stopek w firmowych mailach. Ten sam mechanizm może posłużyć w celu dodawania większych plików graficznych takich jak banery reklamowe. Banery mogą zawierać różne informacje np. prezentować produkty firmy, zachęcać do skorzystania z oferty specjalnej itp. W programie CodeTwo Exchange Rules możesz precyzyjnie wybrać grupy użytkowników lub całe jednostki organizacyjne, w mailach których mają pojawiać się banery reklamowe. Np. banery reklamowe mogą być dodawane tylko do maili zewnętrznych wysyłanych do klientów firmy przez pracowników działu Sprzedaży. Te ustawienia znajdziesz w oknie Zakres nadawców.

Naturalnie z biegiem czasu okaże się, że baner reklamowy jest już nieaktualny i nie odzwierciedla bieżącej oferty twojej firmy. Wtedy będziesz potrzebować szybkiej metody na podmianę banera. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Możesz utworzyć kilka reguł dodających banery reklamowe, które będą kolejno aktywowane przez administratora serwera. Regułę aktywuje się poprzez zaznaczenie pola obok nazwy reguły. Regułę dezaktywuje się odznaczając to pole.

284
Rys. 1. Przykładowa sekwencja banerów reklamowych

2. Alternatywnie możesz mieć tylko jedną regułę dla banera reklamowego i zmieniać okresowo plik graficzny użyty w szablonie. Aby szybko podmienić plik użyty w stopce, nowy plik obrazka powinien mieć tę samą nazwę i format pliku co poprzedni. Gdy masz taki plik, wystarczy stary plik podmienić na nowy. Szablon automatycznie zacznie korzystać z nowego banera ponieważ ścieżka i nazwa pliku nie uległy zmianie. Obrazki mogą znajdować się na dysku lokalnym serwera lub serwerze WWW.

Czytaj jeszcze:

Jak utworzyć regułę dodającą do maili baner reklamowy

Jak skonfigurować regułę, aby baner reklamowy był dodawany tylko raz w korespondencji