Baza Wiedzy

Jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders

Jeżeli chcesz tymczasowo wyłączyć program CodeTwo Public Folders, możesz zablokować ten dodatek w Microsoft Outlook. Aby zablokować CodeTwo Public Folders przejdź do Narzędzi w górnym menu Outlook 2007, Centrum Zaufania, Dodatki lub w Outlook 2010, kliknij Plik by przejść do Backstage View, Opcje, Dodatki i na dole okna kliknij Przejdź, gdy wybrane są COM Add-ins.
 

570
Rys. 1. Wybierz COM Addins i kliknij przejdź Go.

Odznacz CodeTwo Public Folders i zatwierdź OK.

569
Rys. 2. Odznacz CodeTwo Public Folders i kliknij OK.

Kiedy ponownie otworzysz Outlook, dodatek będzie już zablokowany. Wykonaj te kroki w odwrotnej kolejności, aby przywrócić pracę dodatku w Microsoft Outlook.