Baza Wiedzy

Jak stworzyć stopkę z tekstem po lewej i obrazkiem po prawej?

Po stworzeniu nowej reguły w programie CodeTwo Exchange Rules możemy utworzyć całkowicie nowy szablon stopki wedle własnych upodobań.
 
Nasza stopka może zawierać dynamiczne dane pobierane z Active Directory, grafiki, a nawet tabele. Wszystko utworzone jest od początku do końca we wbudowanym edytorze. Dzięki kombinacji tych różnych funkcji możemy stworzyć np. stopkę, w której tekst będzie znajdował się po lewej stronie, a obrazek (np. logo firmy) po prawej. 
 
Prześledźmy krok po kroku sytuację, w której stworzona zostanie prosta stopka tego typu.
 
1. Po utworzeniu nowej reguły, lub edycji już istniejącej, mamy możliwość edycji stopki we wbudowanym edytorze. Po uruchomieniu edytora stopek w programie pierwszym krokiem jest wstawienie tabeli. Wybieramy odpowiednią ilość kolumn i wierszy i klikamy na tabeli.
 
Wstawianie tabeli
Rys. 1. Tabela o wysokości jednego wiersza i szerokości dwóch kolumn.
 
2. Tabela zostanie wstawiona do stopki. Po kliknięciu na tabelę dzięki kwadratom na jej rogach możemy zmieniać jej wielkość. Po kliknieciu na przycisk Source można zobaczyć kod źródłowy stopki. Trzeba zwrócić uwagę czy wartość tabeli określająca grubość ramki ma wartość "0". Jest to oznaczone jako: border=0. W przypadku gdyby ta wartość wynosiła 1 lub więcej, wtedy ramki tabeli będą widoczne w stopce.
 
Wstawiona tabela
Rys. 2. Tabela wstawiona do stopki.
 
3. Po dobraniu odpowiedniej wielkości musimy jedynie wpisać dane do tabeli. Możemy równieź wstawiać Pola Dynamiczne (Placeholdery) i grafiki. Grafiki wstawiamy przez kliknięcie przycisku Picture i wybranie odpowiedniej opcji.
 
Stopka z grafiką i tekstem
Rys. 3. Wstawianie grafiki do tabeli w stopce.
 
Z tabelami, jak i z grafikami, możemy dowolnie eksperymentować i tworzyć bardziej złożone stopki. W tym przykładzie zobrazowane zostało utworzenie prostej stopki z grafiką oraz tekstem znajdującym się w tabeli.
 
UWAGA: stopki z tabelami i grafikami można przekonwertować z formatu HTML do Plain Text, lecz mogą one być niepoprawnie wyświetlane (tabele i grafiki zostaną usunięte). W tym przypadku zaleca się sprawdzenie stopki przekonwertowanej do formatu Plain Text w celu usunięcia niepotrzebnych odstępów lub innych nieprawidłowości.