Baza Wiedzy

Jak stoworzyć poprawnie stopkę pisaną od prawej do lewej np. w języku arabskim lub hebrajskim

Jeśli istnieje potrzeba użycia w stopce języka arabskiego, hebrajskiego lub innego języka pisanego w kierunku od prawej do lewej, należy użyć w kodzie HTML odpowiedniego znacznika:

Należy najpierw stworzyć stopkę przy użyciu wbudowanego edytora sygnatur, określić jej szkielet, a następnie rozwinąć przycisk HTML i wybrać Source Code (Rys. 1).

275

Rys. 1. Jak przejść do kodu źródłowego stopki.

Wyświetli się wówczas kod źródłowy stopki. Aby wpisany tekst wyświetlał się od prawej do lewej, należy użyć następującego znacznika HTML:

DIR=RTL

Na przykład, znacznik określający paragraf <P> w krtórym tekst ma być pisany od prawej do lewej, należy zmienić w ten sposób:

<P DIR=RTL>

Paragraf, zawierający znacznik RTL powinien wyglądać jak na Rys. 2.

276

Rys. 2. Przykład poprawnie użytego znacznika RTL.

Jeśli stopka zawiera tabelę, należy użyć tego znacznika dla każdej komórki osobno. 

W przypadku użycia jednocześnie języka wyświetlanego od prawej do lewej i od lewej do prawej, dla języka od lewej do prawej należy użyć analogicznie znacznika:

DIR=LTR