Baza Wiedzy

Jak sprawdzić połączenie z Modułem Centralnym (modułem serwera) przy użyciu komendy telnet

Aby sprawdzić, czy możliwe jest uzyskanie połączenia z Modułem Centralnym (modułem serwera) programu CodeTwo Public Folders przy użyciu danego portu TCP, należy skorzystać z komendy telnet:

  1. Na komputerze z Wtyczką MS Outlook (modułem klienta) menu Start wybrać Uruchom, wpisać cmd i kliknąć OK.
  2. W nowym oknie, które się wyświetli należy wpisać (rys. 1):

    telnet nazwa_komputera numer_portu 

    Na przykład:

    telnet SERVER01 5002
  3. Jeśli pojawi się czarny ekran w całym tym oknie, to znaczy że jest możliwe połączenie się z Modułem Centralnym przy użyciu sprawdzonego portu TCP. Natomiast komunikat informujący, że nie można nawiązać połączenia (rys. 2) oznacza, że połączenie przy użyciu tego portu nie jest możliwe.

 127

Rys. 1. Przykład poprawnie użytej komendy telnet (delta to nazwa komputera z Modułem Centralnym a 5002 to numer portu TCP).

128

Rys. 2. Błąd, jaki wyświetla się jeśli nie jest możliwe uzyskanie połączenia przy użyciu danego portu TCP.