Baza Wiedzy

Jak sprawdzić która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest zainstalowana

Aby sprawdzić, która wersja programu CodeTwo Exchange Sync jest obecnie zainstalowana, należy otworzyć główne okno programu (Administrator) i kliknąć ikonkę Pomoc (Rys. 1). Wyświetli się nowe okno, w którym należy odczytać wersję programu (Rys. 2).

Jak wyświetlić okno O programie 

Rys. 1. Jak wyświetlić okno O programie.

Wersja programu CodeTwo Exchange Sync. 

Rys. 2. Wersja programu CodeTwo Exchange Sync.