Baza Wiedzy

Jak sprawdzić która wersja programu CodeTwo Exchange Rules jest zainstalowana

Aby sprawdzić, jaka wersja programu CodeTwo Exchange Rules jest obecnie zainstalowana, należy otworzyć główne okno programu (Administracja) i przejść do menu Pomoc, O programie (Rys. 1). Dla programu CodeTwo Exchange Rules 2007 oraz CodeTwo Exchange Rules 2010 należy otworzyć menu Help, About. Wyświetli się nowe okno, w którym należy odczytać wersję programu (Rys. 2).

Jak przejść do okna O programie. 

Rys. 1. Jak przejść do okna O programie.

Wersja programu CodeTwo Exchange Rules. 

Rys. 2. Wersja programu CodeTwo Exchange Rules.