Baza Wiedzy

Jak sprawdzić czy na serwerze Exchange 2007 lub Exchange 2010 zainstalowana jest rola Hub Transport

Program CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 powinien być zainstalowany na komputerze z serwerem Exchange 2007 / 2010 i rolą Hub Transport.

Można sprawdzić, czy rola Hub Transport jest zainstalowana w następujący sposób:

  1. W Exchange Management Console: sprawdź, czy rola Hub Transport znajduje się na liście pod Server Configuration
  2. W Control Panel, Administration Tools, Services sprawdź, czy usługa Microsoft Exchange Transport znajduje się na liście.

Jeśli nie masz rolu Hub Transport na serwerze exchange, musisz zainstalować CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 na innym serwerze (z zainstalowaną rolą Hub Transport), lub zainstalować tę rolę na tym serwerze.