Jak sprawdzić czy na serwerze Exchange 2007 lub Exchange 2010 zainstalowana jest rola Hub Transport

Program CodeTwo Exchange Rules 2007 lub CodeTwo Exchange Rules 2010 powinien być zainstalowany na komputerze z serwerem Exchange 2007 / 2010 i rolą Hub Transport.

Można sprawdzić, czy rola Hub Transport jest zainstalowana w następujący sposób:

  1. W Exchange Management Console: sprawdź, czy rola Hub Transport znajduje się na liście pod Server Configuration
  2. W Control Panel, Administration Tools, Services sprawdź, czy usługa Microsoft Exchange Transport znajduje się na liście.

Jeśli nie masz rolu Hub Transport na serwerze exchange, musisz zainstalować CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010 na innym serwerze (z zainstalowaną rolą Hub Transport), lub zainstalować tę rolę na tym serwerze.