Baza Wiedzy

Jak skonfigurować konto, aby służyło jedynie wysyłaniu poczty

Aby skonfigurować konto pocztowe jedynie do wysyłania poczty, czyli bez możliwości odbioru poczty z tego konta, należy:

1. W Outlooku z górnego menu wybierz Narzędzia, Opcje.

2. W Opcjach przejdź do zakładki Ustawienia Poczty i kliknij Wyślij/Odbierz.

3. Wskaż konto, które chcesz edytować i kliknij Edytuj (rys.1).

185
Rys.1. Okno Opcji i zakładka Ustawienia poczty.

4. Ponownie wskaż konto, dla którego chcesz ustawić jedynie możliwość wysyłania poczty i odznacz pole Odbierz elementy poczty (rys.2).

5. Zatwierdź OK.

 184
Rys.2. Ustawienia wysyłania / odbierania