Baza Wiedzy

Jak skonfigurować serwer Exchange 2000/2003, aby wysyłał wiadomości RTF w formacie HTML

Jeśli wiadomości pocztowe są wysyłane na zewnątrz organizacji w formacie RTF (a dokładniej w formacie TNEF - Transport Neutral Encapsulation Format), to stopka jest dodawana tylko do tej części MIME, która jest reprezentacją wiadomości w formacie zwykłego tekstu. Wiadomości w formacie TNEF składają się zazwyczaj z części MIME typu "text/plain", która zawiera treść wiadomości w postaci zwykłego tekstu oraz z części "application/ms-tnef", która zawiera załącznik "winmail.dat" reprezentujący wiadomość w oryginalnym formacie RTF. Jeśli osoba odbierająca wiadomość wysłaną w formacie RTF używa programu Microsoft Outlook, to zobaczy wiadomość w jej oryginalnym formacie RTF bez stopki. Jeśli natomiast używa innego klienta pocztowego, zobaczy reprezentację wiadomości w formacie zwykłego tekstu.

Wiadomości pocztowe są bardzo rzadko wysyłane na zewnątrz organizacji w formacie RTF. Jeśli użytkownik pisze w Outlook'u wiadomość w formacie RTF i wysyła ją na zewnętrzny adres, to Outlook domyślnie przekształci wiadomość na format HTML (choć opcję tę można wyłączyć tak, aby Outlook nie przekształcał formatu wiadomości).

Jeśli jako administrator chcesz zapewnić, aby wiadomości nigdy nie były wysyłane przez serwer Exchange w formacie RTF, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom program Exchange System Manager.
  2. W lewym panelu przejdź do ustawień Global Settings | Internet Message Formats | Standard.
  3. W menu podręcznym wybierz Properties i przejdź do zakładki Advanced.
  4. Ustaw opcję Exchange rich-text format na Never use (rys.1).

181

Rys. 1. Konfiguracja serwera Exchange 2000/2003, aby nie wysyłał wiadomości w formacie RTF. Wiadomości RTF będą konwertowane przez serwer na HTML.