Baza Wiedzy

Jak przyspieszyć działanie zewnętrznego dysku twardego

Domyślne ustawienia zewnętrznego dysku twardego powodują, że wszystkie operacje zapisu i odczytu trwają dłużej niż normalnie. Aby przyspieszyć działanie dysku, należy przestawić go w tzw. tryb Performance Mode.

Aby uruchomić omawiany tryb należy wykonać następujące kroki.

  1. Podłączamy dysk do portu USB.
  2. Po pomyślnym zainstalowaniu się dysku w systemie otwieramy Mój Komputer, klikamy na dysku prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Właściwości.
  3. Na oknie właściwości wybieramy zakładkę Sprzęt, na której znajduje się lista wszystkich dysków zamontowanych do komputera. Zaznaczamy nasz zewnętrzny dysk twardy i klikamy klawisz Właściwości znajdujący się na dole okna.

265

  1. Wyświetlone zostanie okno właściwości dysku. Wybieramy zakładkę Zasady, na której znajdują się dwie opcje. Domyślnie zaznaczona jest opcja Optymalizacja szybkiego usuwania. Zaznaczamy drugą opcję, Otymalizacja wydajności i klikamy OK. na każdym z otwartych okien.

266

Od tej cwili wszystkie operacje zapisu i odczytu będą wykonywane znacznie szybciej.

UWAGA!

 Po przestawieniu się w tryb Performance Mode należy pamiętać, aby NIE ODŁĄCZAĆ DYSKU WYJMUJĄC KABEL USB.  Przed odłączeniem dysku odinstalować go z systemu w następujący sposób.

  1. Po zainstalowaniu dysku w tray’u pojawia się ikona bezpiecznego usuwania dysku.

267

  1. Klikamy na niej lewym przyciskiem myszy i wybieramy dysk, który chcemy usunąć.

268

  1. Po pomyślnym odinstalowaniu dysku, system poinformuje nas o możliwości odłączenia całego urządzenia. Teraz możemy bez przeszkód odłączyć dysk od komputera.