Baza Wiedzy

Jak skonfigurować Outlook 2000 / 98, aby działał w trybie "Firma lub Grupa Robocza"

Program CodeTwo Public Folders nie działa z programem Outlook 98 / 2000, który jest zainstalowany w trybie Tylko poczta internetowa. Wymagany jest tryb Firma lub grupa robocza.

Aby przekonfiurować Outlook'a 2000 lub Outlooka 98 w tryb Firma lub grupa robocza, należy wybrać w menu: Narzędzia, Opcje, Dostarczanie poczty, Konfiguruj ponownie obsługę poczty. Program zostanie zamknięty, należy otworzyć go ponownie. W wyświetlonym kreatorze należy wybrać Firma lub grupa robocza, kliknąć Dalej
i postępować według zaleceń kreatora.

Przed rekonfiguracją trybu radzimy odinstalować program
CodeTwo Public Folders na tym komputerze, jeśli była już próba instalacji. Po rekonfiguracji należy sprawdzić, czy poprawnie działa wysyłanie i odbieranie poczty w Outlook'u. Jeśli tak, należy zainstalować program CodeTwo Public Folders.