Baza Wiedzy

Jak prawidłowo zainstalować i konfigurować CodeTwo Exchange Sync

 • CodeTwo Exchange Sync jest aplikacją serwerową, której można używać jedynie w środowiskach Microsoft Exchange Server On-premises. Jeżeli jesteś użytkownikiem końcowym aplikacji, skontaktuj się z własnym działem IT lub z administratorem sieci lokalnej, aby upewnić się, że posiadasz pełne prawa administracyjne, które umożliwią Ci instalację oprogramowania. 
 • CodeTwo Exchange Sync wspiera środowiska wieloserwerowe. Dla większości przypadków wystarcza pojedyncza instalacja w istniejącej sieci, ponieważ program łączy się bezpośrednio z serwerem CAS uzyskując dostęp do wszystkich skrzynek pocztowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Exchange Sync zaprojektowany został do synchronizowania zarówno skrzynek pocztowych jak i Folderów Publicznych pomiędzy sobą. Program nie jest przeznaczony do synchronizowania czy też do migrowania danych pomiędzy serwerami Exchange. Do tego drugiego polecamy inne nasze oprogramowanie, tj. CodeTwo Exchange Migration software.
 • Należy być świadomym, że CodeTwo Exchange Sync nie jest zaprojektowany do pracy z serwerami Exchange Online (Office 365). Jeżeli poszukujesz programu do synchronizacji skrzynek pocztowych w środowisku „hosted Exchange” napisz do nas, ponieważ planujemy stworzyć takie oprogramowanie w przyszłości.
 • Plik instalatora, lista obsługiwanych systemów oraz link do historii publikowanych wersji oprogramowania znajdują się na naszej stronie

Wymagania konieczne do procesu instalacji:

 1. UWAGA! Jeżeli masz już zainstalowany CodeTwo Exchange Sync lub program był już zainstalowany wcześniej i chcesz dokonać ponownej instalacji zachowując utworzone zadania synchronizacji, zachowaj kopię ustawień oraz plików cache zanim rozpoczniesz ponowną instalację. Jeżeli tego nie dokonasz, próba stworzenia nowych, identycznych zadań synchronizacji dla nowej instalacji oprogramowania może spowodować wystąpienie duplikatów. Skorzystaj z niniejszego artykułu, opisującego tworzenie kopii plików i ustawień. 
 2. Aby prawidłowo odinstalować poprzednią (lub istniejącą) instalację CodeTwo Exchange Sync użyj opcji odinstalowania w Panelu Administracyjnym Windows dla samego programu jak i dla Microsoft Collaborative Data Object (CDO). Następnie usuń wszystkie foldery instalacyjne - foldery CodeTwo znajdują się w następującej lokalizacji:
 • Program Files
 • Program Files (x86)
 • ​%programdata%
 • %appdata%
 1. CodeTwo Exchange Sync korzysta z własnego profilu MAPI, który umożliwia dostęp do skrzynek pocztowych. Niestety program może działać nieprawidłowo, jeżeli inne aplikacje korzystają również z MAPI. Dlatego też nie należy instalować programu na komputerze, na którym zainstalowany jest Outlook. Inne aplikacje wykorzystujące MAPI mogą powodować złą pracę programu, np. serwer BlackBerry. W takich przypadkach odinstaluj taką aplikacje albo zainstaluj nasz program na innej maszynie.
 2. CodeTwo Exchange Sync instaluje w systemie usługę synchronizacji, która działa pod wybranym użytkownikiem. Usługę tę można uruchomić dla istniejącego użytkownika, np. dla wbudowanego konta administratora Exchange, jednakże nie zaleca się korzystania z tego konta. Zaleca się utworzenie nowego użytkownika przed rozpoczęciem instalacji programu. Konto, którego będziesz używał do uruchamiania panelu administracyjnego programu oraz konto, pod którym będzie działać usługa programu musi spełniać poniższe wymagania. Upewnij się, że każde z poniższych wymagań jest spełnione:
  1. Program musi zostać zainstalowany pod kontem Administratora Domeny, który ma prawa odczytu i zapisu w skrzynkach Exchange.
  2. Konto użytkownika powinno znajdować się w głównym kontenerze Users na serwerze Exchange - nie zaleca się tworzenia użytkownika znajdującego się w podkontenerach
  3. Konto musi mieć włączoną skrzynkę pocztową
  4. Konto musi być aktywne - jeżeli jest to nowe konto, które nie było wcześniej aktywowane, wystarczy wysłać wiadomość na skrzynkę użytkownika, aby je aktywować.
  5. Jeżeli będą synchronizowane foldery publiczne, upewnij się, że konto, dla którego usługa będzie uruchomiona posiada wystarczające uprawnienia do folderów publicznych. Synchronizacja folderów publicznych.
  6. Jeżeli konto użytkownika skonfigurowane do synchronizacji zostało zmienione, a usługa synchronizacji nie może zostać uruchomiona, należy zapoznać się z następującym artykułem: Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca
  7. Konto użytkownika skonfigurowane do synchronizacji nie może być ukryte w Exchange Address List.
  8. Jeżeli synchronizacja została skonfigurowana dla nowo utworzonego testowego użytkownika, konto to może nie być widoczne w programie zanim nie zostanie aktywowane (patrz pkt.4.4)
 3. CodeTwo Exchange Sync wymaga wyłączenia usługi szyfrowania SSL dla Rpc w IIS. Dodatkowo, autoryzacja NTLM musi być włączona zarówno dla usługi Autodiscover jak i dla Rpc. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
 4. Uruchom program instalacyjny i wskaż folder docelowy na lokalnym dysku (również dla MS CDO jeżeli pojawi się stosowny komunikat).
 5. Jeżeli zostaniesz zapytany o wersję Exchange Server oznacza to, że nasz program nie nawiązał połączenia z usługą Autodiscover. Przeczytaj uważnie ten artykuł, opisujący kroki postępowania dla takiego scenariusza. Musisz być świadom, że w środowiskach , w których niemożliwie jest zlokalizowanie Autodiscover, nie będzie możliwości skonfigurowania zadań synchronizacji dla użytkownika innego niż ten, który jest aktualnie zalogowany.

Można przystąpić do tworzenia usługi oraz zadań synchronizacji. Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji użytkownika.