Baza Wiedzy

Jak postępować w przypadku zniknięcia z Outlooka paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders

Zdarza się, że program Outlook blokuje zainstalowane dodatki. W przypadku, gdy zablokowany zostanie dodatek CodeTwo Public Folders, użytkownik straci możliwość korzystania z paska narzędzi i menu CodeTwo Public Folders (rys.1).

Brak paska narzędzi oraz menu rozwijanego Public Folders.

Rys. 1. Przy zablokowanym dodatku CodeTwo Public Folders brak paska narzędzi oraz menu rozwijanego Public Folders.

 

Aby odblokować działanie programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook 2007:

  1. Otworzyć w menu Outlooka Narzędzia, Centrum zaufania. Wybrać zakładkę Dodatki.
  2. U dołu ekranu wybrać z listy Rozszerzenia klienta programu Exchange, kliknąć Przejdź. Sprawdzić, czy na liście znajduje się CodeTwo Public Folders i czy jest zaznaczone. Jeśli nie, należy zaznaczyć ten dodatek i kliknąć OK.
  3. Następnie wybrać z tej samej listy Elementy wyłączone, kliknąć Przejdź. Sprawdzić, czy na liście znajduje się CodeTwo Public Folders. Jeśli tak, należy zaznaczyć ten dodatek i kliknąć Włącz.
  4. Zrestartować Outlooka.

Aby odblokować działanie programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook 2003:

  1. Otworzyć w menu Outlooka Narzędzia, Opcje, zakładka Inne. Wybrać Opcje zaawansowane, kliknąć Manager Dodatków.
  2. Sprawdzić, czy na liście znajduje się CodeTwo Public Folders i czy jest zaznaczone. Jeśli nie, należy zaznaczyć ten dodatek i kliknąć OK.
  3. Następnie przejść do menu Outlooka Pomoc, Microsoft Office Outlook - informacje, wybrać Elementy wyłączone. Sprawdzić, czy na liście znajduje się CodeTwo Public Folders. Jeśli tak, należy zaznaczyć ten dodatek i kliknąć Włącz.
  4. Zrestartować Outlooka.